Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 4 czerwca 2009 r.