Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2009 r.