Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2009 r.