Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 29 czerwca 2009 r.