UCHWAŁA NR I/3/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR I/3/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 2 grudnia 2010 roku.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń.