UCHWAŁA NR XXXVIII/344/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/324/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z b

UCHWAŁA NR XXXVIII/344/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/324/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.