UCHWAŁA NR XXXVIII/343/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/296/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długo

UCHWAŁA NR XXXVIII/343/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/296/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.