UCHWAŁA NR XXXVIII/341/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.

UCHWAŁA NR XXXVIII/341/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.