UCHWAŁA NR XXXVIII/339/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie

UCHWAŁA NR XXXVIII/339/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń.