UCHWAŁA NR XXXVIII/338/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/338/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.