UCHWAŁA NR XXXVIII/336/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XXXVIII/336/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu.