UCHWAŁA NR XXXVII/333/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXVII/333/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla Gminy Budzyń.