UCHWAŁA NR XXXVI/324/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejs

UCHWAŁA NR XXXVI/324/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 września 2010 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.