UCHWAŁA NR XXXVI/322/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVI/322/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 września 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.