UCHWAŁA NR XXXVI/321/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVI/321/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 września 2010 roku.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.