UCHWAŁA NR XXXVI/320/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXXVI/320/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 września 2010 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.