UCHWAŁA NR XXXVI/318/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXXVI/318/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 września 2010 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.