UCHWAŁA NR XXXV/317/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/206/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXV/317/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/206/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 czerwca 2009 r.