UCHWAŁA NR XXXV/316/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXV/316/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.