UCHWAŁA NR XXXV/313/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

UCHWAŁA NR XXXV/313/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.