UCHWAŁA NR XXXV/312/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” należących do Gminy

UCHWAŁA NR XXXV/312/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” należących do Gminy Budzyń.