UCHWAŁA NR XXXV/310/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXXV/310/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.