UCHWAŁA NR XXXIV/308/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do reje

UCHWAŁA NR XXXIV/308/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.