UCHWAŁA NR XXXIV/305/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR XXXIV/305/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.