UCHWAŁA NR XXXIV/304/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podstolice.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podstolice.