UCHWAŁA NR XXXIV/301/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec.

UCHWAŁA NR XXXIV/301/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec.