UCHWAŁA NR XXXIV/300/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu si

UCHWAŁA NR XXXIV/300/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego.