UCHWAŁA NR XXXIV/299/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie

UCHWAŁA NR XXXIV/299/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Budzyń.