UCHWAŁA NR XXXIV/297/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych

UCHWAŁA NR XXXIV/297/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego.