UCHWAŁA NR XXXIV/298/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna

UCHWAŁA NR XXXIV/298/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.