Uchwała Nr XXXIV/296/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznani

UCHWAŁA NR XXXIV/296/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.