UCHWAŁA NR XXXII/295/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXII/295/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 maja 2010 roku.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.