UCHWAŁA NR XXXII/294/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

UCHWAŁA NR XXXII/294/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 maja 2010 roku.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.