UCHWAŁA NR XXXII/293/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/293/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 maja 2010 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.