UCHWAŁA Nr XXXI/291/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych w jednostce geodezyjnej Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXI/291/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych w jednostce geodezyjnej Budzyń.