UCHWAŁA Nr XXXI/292/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXI/292/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń.