UCHWAŁA Nr XXXI/290/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

UCHWAŁA NR XXXI/290/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.