Uchwała Nr XXXI/289/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejski

UCHWAŁA NR XXXI/289/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.