UCHWAŁA Nr XXXI/287/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.

UCHWAŁA NR XXXI/287/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.