UCHWAŁA Nr XXXI/286/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodów pożarniczych.

UCHWAŁA NR XXXI/286/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodów pożarniczych.