UCHWAŁA Nr XXXI/285/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru

UCHWAŁA NR XXXI/285/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie rowu melioracyjnego i ulic Klonowej i Wielkopolskiej.