UCHWAŁA Nr XXXI/284/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń - rejon ulicy Leśnej.

UCHWAŁA NR XXXI/284/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń - rejon ulicy Leśnej.