UCHWAŁA NR XXX/283/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

UCHWAŁA NR XXX/283/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.