UCHWAŁA Nr XXX/281/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXX/281/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Budzyń.