UCHWAŁA NR XXX/279/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych.

UCHWAŁA NR XXX/279/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych.