UCHWAŁA NR XXX/278/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do projektu unijnego pn. „Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro”.

UCHWAŁA NR XXX/278/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do projektu unijnego pn. „Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro”.