UCHWAŁA NR XXX/277/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XXX/277/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.