UCHWAŁA NR XXX/276/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XXX/276/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.