UCHWAŁA NR XXIX/275/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXIX/275/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu nieruchomości zabudowanej.