UCHWAŁA NR XXIX/274/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do re

UCHWAŁA NR XXIX/274/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.